Generalforsamling

DAGSORDEN

Filmklubben i Viborg Generalforsamling onsdag d. 25 marts 2015

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår uændret kr 50,00

5. Forslag i ændring i vedtægter til følgende :

 • P1: Dens hjemsted og virke er Viborg Kommune
 • P2: Forevisning af spillefilm/dokumentarfilm der tjener dette formål.
 • P3: kan være tilsluttet ….
 • P4 stk. 1 : Som medlemmer kan optages personer der er fyldt 16 år.
 • P4 stk. 2 : Indmeldelse ved indgangen er ikke mulig
 • P7: Generalforsamling afholdes hvert forår
 • P14: Alle valg foregår ved håndsoprækning
 • P17: Regnskabsår er fra 1.marts til 28 feb

6. VALG:

På valg til bestyrelsen:

 • Susanne Pranov – modtager genvalg
 • Ole Rahn – modtager genvalg
 • Suppleanter: Carl Erik Christensen og ….
 • Valg af 2 revisorer : Hans E Hansen og Peter Brinch – modtager begge genvalg.
 • Valg af revisorsuppleant : Bent Just – modtager genvalg

7. Eventuelt

——————————————————————

BERETNING

Filmklubben i Viborg
Bestyrelsens beretning om sæson 2014/15
Bestyrelsens tidligere formand Jette Rander Mortensen ønskede ikke genvalg på sidste års generalforsamling og som nyt medlem blev valgt Jens Jørgen Ditlevsen . Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger :
Susanne Pranov og Ellgard Krabbe administration , Finn Olsen kasserer , Ole Rahn webredaktør og Jens Jørgen Ditlevsen formand.
Medlemsmæssigt et tilfredsstillende år – trods hårde odds omkring spilletider, dage og filmenes max længde , så er medlemstallet øget fra 201 til 217. En pæn fremgang i forhold til fristelserne fra alternative muligheder.
Vi har øget fokus på medlemstallet , derfor har vi samarbejde med Bibliotekerne i Viborg , via infodeling på bibliotekernes hjemmesider, oprettet link til filmklubbens hjemmeside . Vi har bla deltaget i udlodning af julekalendergaver for at øge opmærksomheden på klubben.
Vi har samarbejdet med animationsskolen i Viborg for at øge opmærksomheden om film , bla omkring information vedr. den filmfestival de havde i efteråret. Så vi forsøger på flere områder at udbrede kendskabet til filmklubben, og det ser ud til at være lykkedes når vi ser på medlemsfremgangen .
Vedr. film ønsker vi fortsat at vise lidt skæve , lidt anderledes film gerne fra flere forskellige verdensdele.
Film med indhold , film der kan give eftertanke og blive et samtaleemne derhjemme eller blandt andre interesserede. De må gerne være berigende ud over at være underholdende – gøre os alle lidt klogere på eget og andres liv.
Jeg håber I har haft nogle af ovennævnte indtryk, og at I vil fortsætte som medlemmer gerne med inddragelse af andre som I tror kunne have samme glæde ved at se disse film – nye medlemmer er velkomne.
Bestyrelsen foreslår samme adgangspris til alle 12 film : Kr 350,00 + kontingent kr 50,00 = 400,00
Ovennævnte forudsætter naturligvis lignende medlemstal næste sæson og ingen ekstraordinære overraskelser fra filmudlejernes side. Dertil kommer et forhåbentligt uændret tilskud fra kommunens side.